Teremőr munkatársat keres az Óbudai Múzeum

2021-11-26

Az Óbudai Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet teremőr munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 1.

Budapest, 1036 Budapest, Lajos u. 136-138.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Látogatók fogadása, informálása, kiállítótermek felügyelete a látogatási idő alatt, ügyel
a házirend látogatók általi betartására, valamint a kiállítótermekbe kihelyezett
műtárgyak, eszközök épségére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs készség

•         Kiváló szintű problémamegoldó készség

•         Kiváló szintű konfliktuskezelés

•         Csapatban való együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Juhászné Holló Eszter nyújt, a +36202813901-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja,rendje:

•         Elektronikus úton Holló Eszter részére a hollo.eszter@obudaimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

•         A 2021.12.12-én éjfélig emailben beérkezett pályázatokat áll módunkban elbírálni. A

döntésről kizárólag a nyertes pályázót értesítjük. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.obudaimuzeum.hu - 2021. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az intézményben a 2020. évi XXXII. törvény alapján, 2020. november 1. napjától a Munkatörvénykönyve szerint, kizárólag munkaviszonyban történik a foglalkoztatás.