Recepciós munkatársat keres az Óbudai Múzeum

2020-01-21

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Múzeum

recepciós

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 1.

Budapest, 1036 Budapest, Lajos utca 136-138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

látogatók fogadása, informálása, belépőjegyek értékesítése, áruértékesítés, pénztárgépkezelés, nyugta-vagy számlaadás, látogatói statisztikák vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         pénztárgépkezelési gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs készség,

•         Kiváló szintű problémamegoldó készség,

•         Kiváló szintű konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes önéletrajz

•         végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok

•         érvényes erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Holló Eszter nyújt, a 06706852385 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Holló Eszter részére a hollo.eszter@obudaimuzeum.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

2020.02.09-én éjfélig e-mailben beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A döntésről kizárólag a nyertes pályázó lesz értesítve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.obudaimuzeum.hu - 2020. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obudaimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.