Mérlegképes könyvelőt keres az Óbudai Múzeum

2017-04-06

Óbudai Múzeum

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óbudai Múzeum

gazdasági osztály

mérlegképes könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1033 Budapest, Fő tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a költségvetés tervezésében, az időszakos költségvetési beszámolók készítésében, mérleg készítésben, kontírozás, könyvelés. Tárgyi eszköz elszámolások, leltár, számlázási feladatok. Részvétel a gazdasági statisztikák elkészítésében, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. Részvétel a szabályzatok karbantartásában, frissítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelő
  • Költségvetési szervnél végzett munka – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret
  • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Saldo Creator program használata

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű csapatban dolgozás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz
  • Végzettséget igazoló okmányok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Gáborné nyújt a 06-70-685-2381-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. június 6.