Óbuda – 1956

2016-10-20

A kiállítás legfontosabb célja, hogy különböző tematikus egységeken keresztül mutassa be, hogyan érintette a forradalom Óbudát, illetve az óbudaiakat. A tárlat hiánypótlónak tekinthető, hiszen az elmúlt évtizedekben 1956-os őszi eseményeket feldolgozó kiállítás nem nyílt Óbudán.

Az 1956-os forradalommal kapcsolatban elsősorban azok az események, budapesti helyszínek váltak közismertté, amelyek az évtizedek elmúltával szimbólummá nemesedtek (pl. Sztálin-szobor ledöntése, fegyveres harcok, Kossuth-téri sortűz, Corvin-köz, Széna-tér, Parlament, Magyar Rádió stb.). Ezzel párhuzamosan az ettől eltérő színhelyek kevésbé nyerték el a híradások érdeklődését és háttérbe szorulva kevesen ismerték történeteiket. Ilyen „háttérkerület” volt Óbuda is, amely a forradalmat megelőzően – 1950-ben – nagy változáson ment keresztül. Egyrészt a létrejött Nagy-Budapestnek köszönhetően jelentősen megnövekedett a kerület területe és lakosságszáma, másrészt a Sztálin-híd (ma Árpád-híd) átadásával közvetlen kapcsolat jött létre a pesti oldallal.

Egy-egy forradalom legfontosabb eseményeként a katonai összecsapásokra, esetleg az azt kísérő politikai történésekre gondolunk. Ugyanakkor egy szabadságharc – tartson bármilyen rövid ideig – jóval összetettebb jelenség, amelyet nem lehet csak a fegyverek és a politikusok szintjére szorítani. Kiállításunkban arra törekedtünk, hogy bemutassuk egyrészt a III. kerületben végbement, forradalomhoz kötődő eseményeket és tevékenységet, másrészt az óbudaiak akár kerületen kívüli tetteit és szerepét. Így próbáltunk minél teljesebb képet adni és emléket állítani az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseiről, III. kerülethez kötődő szereplőiről.

Az „Óbuda – 1956” című kiállítás 2016. október 21-től 2017. április 30-ig látható az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítótermében.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

 

Horváth Péter - Polgár Mónika - Viszket Zoltán: Óbuda 1956 (kiállításvezető)

A kiállításvezető megvásárolható a múzeum boltjában.