Ingyenes séták az Óbudai Múzeumban

2016-09-01

"Rejtett középkor" - régészeti séta Óbudán

szeptember 17., szombat 10:00 óra

A középkori Óbuda – a budai Várhegyen álló új királyi központ elkészültéig „Buda” – kiemelkedő szerepet töltött be az ország életében. A 11-13. század során a mai Árpád-híd budai hídfőjének két oldalán helyezkedett el az egykori királyi székhely egyházi és világi központja.
Bár a történelem viharai elsodorták a kor díszes templomait, lakóházait, és magát a királyi, majd királynéi várat is, a séta során megpróbáljuk rekonstruálni a középkori várost.
Felkeressük a város egykori határán álló ferences kolostor és templom romjait, a Piast Erzsébet által támogatott klarisszák kolostorának maradványait, a középkori piacteret és Óbuda egyetlen, ma is álló középkori eredetű lakóházát. Továbbá - a Kulturális Örökség Napja alkalmából - lehetőség nyílik felkeresni két, ritkán látogatható emléket is. Az Óbudai Múzeum pincéjében a 14. századi, gótikus Szűz Mária templom alapfalainak részlete látható, a református templom és parókia pincéje pedig az egykori királyi, királynéi vár várkápolnájának emlékeit rejti.

Indulás az Óbudai Múzeum recepciójáról, a program regisztrációhoz kötött: bartok.linda@obudaimuzeum.hu , 06 1 250 10 20

 

"Az emlékké nemesedett múlt…" - zsidó emlékek Óbudán

szeptember 18., vasárnap 15:00 óra

Az óbudai zsidó közösség története a középkorban kezdődött, majd a törökök kiűzése után, a 17. században a Zichy uradalom területére visszatelepülő lakosok között nagyon hamar megjelentek az izraeliták is. A szabad királyi városokban nem telepedhettek le, Óbuda viszont befogadta őket. A 18. század utolsó harmadára Óbuda lett a korbeli Magyarország egyik legnépesebb zsidó közössége. Sétánk során felidézzük azokat az eseményeket, felkeressük azokat a helyszíneket, bemutatjuk azokat az egykori intézményeket, amelyek Óbuda zsidó közösségét alakították, meghatározták. Kiderül, ki volt Óbuda első zsidó lakosa, hogy hány zsinagógája volt az évszázadok alatt az óbudai zsidóságnak, és megtudhatjuk, mi is az a mikve.

Indulás az Óbudai Múzeum recepciójáról, a program regisztrációhoz kötött: bartok.linda@obudaimuzeum.hu , 06 1 250 10 20

 

Óbudai felekezeti séta

szeptember 25., vasárnap 14:00 óra

A séta állomásai: többek között az Óbudai Szentháromság-szobor, a Szent Péter és Pál-templom, a szalézi rendház, a Kálvin közi református templom és parókia.
Indulás az Óbudai Múzeum recepciójáról.

Óbuda vallásos élete a város történelméhez hasonlóan nagyon színes képet mutat. A séta során eme változatos vallási élet színtereit járjuk be. Emellett megismerkedhetünk az óbudai evangélikus gyülekezet történetével, valamint az új vallási mozgalmak megjelenésével Óbudán (Hetednapi Adventista Egyház, Metodista Egyház, Magyar Evangéliumi Testvérközösség, Krisna-tudatú Hívők közössége). A vallás gyakorlásának ténylegesen szabad voltára – vagyis arra, hogy senkit nem érhet a vallása miatt hátrányos megkülönböztetés – Magyarországon, így Óbudán is egészen 1990-ig kellett várni. Ennek köszönhetően viszont egyre inkább visszatér Óbuda vallásos életének színes kavalkádja, a jelenleg működő 8 egyházával és több mint kéttucatnyi templomával, imaházával, kápolnájával és megannyi emlékművével, érdemes tehát végigjárni ezeket a helyszíneket.
A séta állomásai: többek között az Óbudai Szentháromság-szobor, a Szent Péter és Pál-templom, a szalézi rendház, a zsinagóga épülete, a Kálvin közi református templom és parókia.

Indulás az Óbudai Múzeum recepciójáról, a program regisztrációhoz kötött: bartok.linda@obudaimuzeum.hu , 06 1 250 10 20