Év Múzeuma Díj

2014-06-02

Alig telt el két hónap a MúzeumCafé Díj átadása óta, az Óbudai Múzeum - Goldberger Textilipari Gyűjtemény újabb, eddigi legnagyobb elismerését kapta: május 17-én, szombaton a Múzeumok Majálisán átvehettük az országos múzeumi szakma legrangosabb díját, az ÉV MÚZEUMA DÍJAT!

 

A Pulszky Társaság–Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége és a Magyar Nemzeti Múzeum az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával létrehozott díj célja, hogy „Az év múzeuma” kitüntető címet és díjat elnyert intézménynek szakmai rangot adjon további munkájához, és országos nyilvánosságot biztosítson számára. A kiírók olyan intézményt részesítenek elismerésben, amely kitűnik komplex muzeológiai teljesítményével, kiállításai témaválasztásának újszerűségével, mindehhez eredeti megoldásokat alkalmaz, biztosítja a kulturális javak széleskörű hozzáférhetőségét és látogatóbarát szemléletet tanúsít.

Az elbírálás alapja az előző évek intézményi munkájának komplex megítélése, ezen túl valamely szakmai területen elért kiemelkedő teljesítménye. A bírálók a korábbi évek eredményeit figyelembe véve értékelnek, tekintettel a szakmai koncepciók (átfogó múzeumi stratégia, szerzeményezési-, állományvédelmi-, kiállítási-, múzeumpedagógiai- és PR-tervek) minőségére, megvalósulására. Fontos elbírálási szempont az adottságok és lehetőségek legteljesebb kiaknázásának igénye, a költséghatékonyság, valamint a muzeális intézmény eredményeinek társadalmi hasznosulása. A bírálók a pályázó intézményeket önmagukhoz viszonyítva, az elmúlt esztendő(k)ben elért fejlődésüket tekintve értékelik.

 

Az Óbudai Múzeum - Goldberger Textilipari Gyűjtemény szakmai értékelése:

A 2008 nyarán történt szervezeti és vezetői változás nyomán lépésváltás következett be a szervezeti életben és a szakmai munkában. Módszeres és távlatos fejlesztési koncepciót dolgoztak ki és kezdtek el megvalósítani a múzeum fejlesztése érdekében. A gyűjtemény elhelyezése a lehetséges keretek között jelentősen javult, a műtárgyak egészségesebb, rendezettebb körülmények közé kerültek. Eredményesen működik a fotólabor, jó ütemben halad a digitális fotózás. A szakmai munka nagy elkötelezettséggel dolgozó, lelkes csapat kezében van, az évtizedes nyilvántartási és gyűjteményrendezési elmaradásokat következetes felszámolják.

Közel 2 éves zárva tartás után 2010 nyarán nyílt meg – az ALFA program által is támogatott – új állandó kiállításuk, az „Óbuda – egy város három arca” című tárlat. Ekkorra készült el az új közönségfogadó tér, a múzeumi pénztár és bolt. Jól kialakított, gazdag saját kiadványanyagot forgalmaznak. További pályázatokkal megalapozták a múzeumpedagógiai tevékenység fejlesztését, múzeumi rendezvénysorozatot alakítottak ki. Háttérben egy támogató múzeumi egyesülettel, sikeres generálói a lokálpatrióták kapcsolatépítésének. A múzeumot befogadó kastély udvarán a múzeumi funkcióval összehangolt rendezvények zajlanak, tematikus óbudai körsétákat szerveznek, vendéglátóhelyeket vonnak be szponzorként a marketing tevékenységbe. Szorgalmazzák egyfajta óbudai múzeumi negyed kialakítását a különböző fenntartású intézmények között.

2011-ben már közel tízezer látogatót fogadott az Óbudai Múzeum. Ugyanebben az évben ajánlotta fel a korábbi fenntartó Óbuda-Békásmegyernek a Textilmúzeum teljes anyagát. Az Óbudai Múzeum munkatársai felmérést végeztek, és javasolták a fenntartónak az anyag befogadását, a teljesen ellehetetlenült intézmény megmentését. Így lett a Goldberger Textilipari Gyűjtemény 2012. január 1-től az Óbudai Múzeum filiájává.

Komplex feladat állott előttük: menteni az évekig minősíthetetlen körülmények között pusztuló tárgyakat, kutatni a textilipar sajátos ismereteit, valamint a nyilvántartási kapcsolatait elveszítő anyag provenienciáját, a használhatatlan terekből modern, a múzeum által megalkotott szakmai koncepcióval is összhangban lévő kiállítási teret létrehozni, és ebbe kiállítást tervezni, rendezni. Mindezeket a feladatokat a múzeum saját csapata valósította meg, ötletpályázatokkal, együttműködéssel, az önkormányzat és a kulturális tárca anyagi támogatásával.

Az új állandó tárlat (A Goldberger...) rendkívül átgondolt, feszes és következetes szerkezetű, minden érdeklődési kör és korosztály talál benne maradandó élményt nyújtó elemeket. Az új tér kialakításával megmentettek egy kallódó gyűjteményt, a kiállítás létrehozásával átadtak a látogatóknak egy új, európai színvonalú tárlatot. A felújított kiállítótér akadálymentes, hozzá kapcsolódva célszerű helyiségeket, rendezvényhelyszínt és múzeumpedagógiai foglalkoztatót is kialakítottak. A múzeum természetes feladatának tekinti az általa őrzött tudás megosztását, fenntartójával egyetértésben a kerület lakóinak, intézményeinek kedvezményeket biztosít.

Az Óbudai Múzeum az elmúlt öt évben mind szakmailag, mind szervezetileg teljesen megújult. Két sikeres projektnek köszönhetően az intézményekből modern, korszerű, látogatókat vonzó kiállítóhelyeket, múzeumokat hoztak létre.

(forrás: www.magyarmuzeumok.hu)