„ÓBUDÁRA NÉZVE NAGY VÁLTOZÁS ÁLLOTT BE” Harrer Pál és a városegyesítés kora

2014-04-08

Harrer Pál hivatali pályafutása szorosan kapcsolódik Óbuda 19. századi közigazgatási, jogi változásaihoz. 1848-ban nyerte el az óbudai tanácsnál megüresedett írnoki állást, amellyel megkezdődött több évtizedes városi szolgálata.

Óbudát 1850-től közigazgatásilag Budához csatolták, és az addigi óbudai jegyző budai tanácsnok lett. Így az Óbudán üresen maradt jegyzői tisztségre 1850. január 1-től Harrer Pált nevezték ki. 1872. november 10-én választották meg Óbuda első polgármesterévé, e tisztséget 1873 novemberéig, a főváros megalakulásáig töltötte be.

Harrer Pál sikeresen képviselte Óbuda érdekeit Pest, Buda és Óbuda fővárossá egyesítésének előkészítésében, majd Budapest megalakulását követően megkezdődött az akkor még falusias képet mutató Óbuda városiasodása és felzárkózása a főváros fejlettebb részeihez.

 

Az új időszaki kiállítás bemutatja a városrész városegyesítést követő évtizedekben végbemenő fejlődését, Óbuda ipari külvárossá alakulását. Ekkor épült meg a Gázgyár, a Dohánygyár, a Hajógyár, a Szeszgyár. Képet kapunk az egészségügy, az oktatás és a közlekedés fejlődéséről. Megismerjük az óbudai színházi élet és színjátszás történetét és megtudhatjuk, hogy meddig volt szükség lámpagyújtogatókra Óbudán, hogy mik voltak az első érettségi vizsga tételei 1910-ben a Magyar Királyi Állami Főgimnáziumban és, hogy mióta áll a városháza a mai helyén a Fő téren. Mindezt nem csak a hagyományos „falszövegek” vagy a már megszokott kiállítás vezető formájában. Az Óbudai Múzeum új időszaki kiállításához egy interaktív tér is épült, amely minden korosztály számára megkönnyíti és élvezetessé teszi Óbuda e fontos korszakának megismerését, és a városrész fejlődését nagyban elősegítő első polgármester emlékének megidézését.

 

A kiállítás 2012. május 4-től 2013. január 31-ig tekinthető meg.