Óbuda - egy város három arca

2014-04-02

 

Az Óbudai Múzeum négy állandó kiállítással rendelkezik:

- "Óbuda - egy város három arca"

- "Játék a városban"

- "Templomok a talpunk alatt"

- "A Goldberger..."

 

"Óbuda - egy város három arca"

Az állandó kiállítás Óbuda történetét a középkortól a 20. század közepéig három jól elkülöníthető, a városképében is markánsan különböző korszakra osztotta, így született meg az „egy város három arca”, kiállításcím. Fő célunk, hogy a látogató az egymásra épülő történeti rétegeket, folyamatokat megértse, összefüggéseiben lássa; valamint az egyes korszakokon belül megismerje a jellegzetes Óbudát, azokat az egyedi, a városrészre jellemző életmódbeli, társadalmi helyzeteket, amelyek megkülönböztetik a főváros többi részétől. 
A kiállításban elhelyezett interaktív elemek négy érzékszervre hatnak (látás, hallás, tapintás, szaglás), emellett lehetőséget biztosítanak a látogatói kreativitás kibontakoztatására. 
A macskaköves óbudai utca évszázadokon keresztül meghatározta Óbuda arculatát, mintegy összekötő eleme a város „arcainak”. A kiállítótérbe lépve jellegzetes macskaköves utca fogadja a látogatót, ahol jobb oldalon régi utcaképeket, a baloldalon háromszintű történeti kronológiát lát.

Középkori Óbuda: Óbuda történetének szempontjából kiemelkedő jelentőségű a 10. századtól a török betöréséig tartó korszak, hiszen ebben az időszakban Óbuda előbb fejedelmi, majd királyi központ, végül a mindenkori magyar királynék városa – "civitas reginalis" – volt.

Mezővárosból ipari külváros: Ez a rész a 18. századtól a 20. század közepéig vezeti a látogatót, itt kapott teret a barokk Óbuda arculatát nagyban befolyásoló Zichy család története, a kastély 1774-es állapotát bemutató makett, a betelepítések, a szőlőművelés és a kiskocsmák világa, a 19. századi iparosodás folyamata, valamint a városegyesítés, amely eredményeként az egykori mezőváros Budapest ipari külvárosává vált.

A város mai arcának kialakulása – a panelkorszak: Ebben a térben mutatjuk be a kerületet alapjaiban megváltoztató településszerkezeti változást, a szanálást (korabeli filmhíradó részletekkel, az átépítésről szóló filmmel, gazdag fotóanyaggal), az épülő lakótelepi világot, valamint a főváros első modern bevásárlóközpontját, a Flórián áruházat.

Helyszín: Óbudai Múzeum, 1033 Budapest, Fő tér 1. 

 

"Játék a városban"

A múzeum első nagyobb szabású játékkiállítása, amely még nem a saját gyűjteményi anyagra támaszkodott, 1977-ben került megrendezésre Karlócainé Kelemen Marianne magángyűjteményéből, ’Gyermekjátékok a múltból’ címmel. A két teremben, a fiúk és leányok játékait külön csoportosítva, 19-20. századi polgári játékszereket csodálhattak meg a látogatók. A sikeres kiállítás tematikája iránymutatásul szolgált a kialakulóban levő gyűjtemény további gyarapítására, az ekkor kialakult szerkezet máig meghatározza a gyűjtemény jellegét. Janek Éva lelkes gyűjtőmunkájának köszönhetően a következő években babaszobabútorok, miniatűr porcelán étkészletek, konyhai felszerelések, különféle mechanikus játékok, litografált lemezperselyek, dobok és járművek, kőépítő készletek, gőzgép modellek, laterna magica került a gyűjteménybe. 1988-ban rendezett először teljes egészében saját gyűjteményi anyagra építve kiállítást a múzeum, ’Új szerzeményeinkből kicsiknek és nagyoknak’ címmel. Különlegessége volt, hogy a felnőttek háztartási eszközeit - mintegy installációnak használva – együtt mutatta be miniatürizált másolataikkal. A ’80-as évek végétől rendszeressé váló, jellemzően tematikus időszaki kiállítások népszerűsége a kerületen túl is ismerté tette az Óbudai Múzeumot, amelynek neve így a köztudatban összefonódott a játékkal. Egyre gyakrabban nyílt lehetőség a felajánlások mellett vásárlás útján gyarapítani a gyűjteményt, tudatos gyűjtéssel pótolni a hiányosságokat. 2001-re állandóan látogathatóvá vált a gyűjtemény egy része két egybenyitott kiállítótérben, ahol hagyományosabb felfogásban, nagy vitrinekben kerültek bemutatásra a városi leányok és fiúgyermekek játékszerei: enteriőrökbe rendezett babaszobabútorok, babakonyhák, életképek porcelánfejű babákkal, valamint társasjátéklapok, mechanikus játékok, fa- és lemez járművek, vasúti terepasztal.

Az Óbudai Múzeum 2008-ban történt átalakulása után, a korábbi két teremből álló, majd egy térbe zsúfolt, fellazult tematikájú, installációjában is elavult kiállítás lebontásra került. Ettől kezdve szerepelt a múzeum legfontosabb tervei között egy koncepciójában és tereiben is megújult állandó játéktörténeti kiállítás létrehozása. Ennek eredményeként és a támogatásoknak köszönhetően 2016. június 21-én ’Játék a városban’ címmel megnyílt az új kiállítás, a múzeum kifejezetten erre a célra adományozott épületszárnyának újonnan kialakított emeleti részein. A kiállításrendezési koncepció elmozdul a korábbi - fiúknak-lányoknak szánt játékok - megközelítéstől, helyette a gyűjteményi anyag minél szélesebb körű bemutatását célozza meg és a tárgyi anyag jellegéből kiindulva egy városi teret vizionál, ami így ráadásul az Óbudai Múzeum várostörténeti profiljához is illeszkedik. A belsőépítészeti és grafikai elemekkel markánsan felidézett városi installációban barangolva a látogató a közlekedéstől kezdve, az otthonon, a parkon, az iskolán és a gyáron át egészen a játékkereskedelemig eljuthat. Az egyes színterek jól definiált hátteret adnak az adott műtárgyi egységekhez, így jelenítve meg Magyarország 1990 előtti emblematikus polgári és szocialista játékait, többek között babákat, bababútorokat, autókat, építő- és társasjátékokat, lemezjátékokat. Emellett az egyes fő témák, tárgycsoportok komplex interpretálásához többek között pszichológiai, neveléstörténeti, gyártástechnológiai és kultúrtörténeti aspektusok, valamint különböző interaktív elemek is szolgálnak.

Helyszín: Óbudai Múzeum, 1033 Budapest, Fő tér 1. 

 

"Templomok a talpunk alatt" - Az Óbudai Fő tér középkori templomai

Az Óbudai Múzeum pincéjében látható állandó kiállítás a mai Fő téren állt két középkori templom történetét mutatja be. Kevesen tudják, hogy Óbuda a 11. századtól 1343-ig királyi, majd a török időkig királynéi központ volt. A város középkori épületei azonban áldozatul estek a tatárok és a törökök pusztításainak, majd a Zichyek és a lakosság építkezéseinek. Így ezen épületek romjai nagyrészt a „talpunk alatt” rejtőznek. A tárlat ötletét is a múzeum pincéjében előkerült, az egykori Szűz Mária templomhoz tartozó két falmaradvány adta. A kiállítás – ásatási fotók és naplók, rekonstrukciós rajzok és néhány eredeti kőtöredék segítségével – e gótikus katedrális elődjének, a románkori Szent Péter templomnak is emléket kíván állítani, de egy mai térképre vetítve megismerkedhetünk a középkori Óbuda többi épületével is. Továbbá betekintést nyerhetünk „Vetus Buda” mecénása, Łokietek Erzsébet királyné (1305-1380) életébe is, aki fiától, Nagy Lajos királyunktól kapta ajándékba a várost és várát.

Helyszín: Óbudai Múzeum, 1033 Budapest, Fő tér 1. 

 

"A Goldberger..."

Az Óbudai Múzeum–Goldberger Textilipari Gyűjteménye állandó kiállításával méltó emléket kíván állítani az 1784-ben, Goldberger Ferenc által alapított, és több mint 200 éven át fennállt textilgyár történetének. A kiállításnak kettős küldetése van:

Egyrészt, öt nagy egységre bontva mutatja be azt a folyamatot, amely során a néhány fős manufaktúraként induló kékfestőműhely – a család egymást követő generációinak modernizálása következtében – világhírű vállalattá fejlődött. Ezzel nem csak Óbuda életére volt nagy hatással, hanem meghatározó szereplőjévé vált a korabeli magyar gazdaságnak, majd választ kaphatunk arra, hogy miként létezett a szocialista gazdaságpolitika korszakában, illetve mi vezetett a megszűnéséhez. Másrészt kiállításunk arra is törekszik, hogy a gyár fejlődésének bemutatása közben – számos interaktív elem segítségével – érthetővé tegye a textilnyomás technológiáját.

A kiállítás a Goldberger Textilipari Gyűjteményben látogatható.

Helyszín: 1036 Budapest, Lajos utca 136-138.

Bővebben: http://www.textilmuzeum.hu